Värdegrund

Vår värdegrund

Dansotekets Värdegrund tar utgångspunkt i FN:s barnkonvention, konventionen för personer med funktionsnedsättning och konventionen för mänskliga rättigheter. Den tar även avstamp i Bollnäs Kommuns kulturplan.


§ Dansoteket Bollnäs grundar sig i demokratiska beslut och transparens – för oss är synlighet och öppenhet viktigt.


§ Dansoteket Bollnäs jobbar aktivt på att vara en tillgänglig förening där alla är välkomna. Vi jobbar utifrån varje individs förutsättningar.


§ Dansoteket Bollnäs jobbar med att medvetandegöra könssterotypa roller och uttryck.


§ Dansoteket Bollnäs är en antirasistisk förening.


§ Dansoteket Bollnäs är en förening som jobbar med integration.


§ Dansoteket Bollnäs jobbar medvetet kring innehåll, musik och sociala medier.


§ Dansoteket Bollnäs är en religöst och politiskt obunden förening.